Nasi partnerzy


                  Ośrodek Adopcyjny
   Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 
      Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
      Oddział Zamiejscowy w Radomiu
      26-610 Radom, ul.Mokra 2
      tel.: 483 311 150


                  Radom - siła w precyzji
   M i a s t o   R a d o m 
      Urząd Miejski w Radomiu
      26-600 Radom, ul.Jana Kilińskiego 30
      tel.: 483 620 419, 483 620 424


                  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 'Słoneczny Dom'
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" 
      26-610 Radom, ul.Dzierzkowska 9
      tel.: 483 858 813, 483 858 814, 483 637 755


* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *